VAN DEN BROECKE  BVBA
Alle verzekeringen - Fintro Bankagentschap

Onze service

 

Bij schade laten wij u niet in de steek!

Als verzekeringstussenpersoon staan wij meer dan 100% achter U! Ontevredenheid bij mensen over hun verzekering heeft vaak te maken met de schaderegeling. Wij beschikken hiervoor over een totaal service na schade.

  • 24/24 bereikbaarheid dankzij uw gratis bijstands in uw autoverzekering na ongeval, het wegslepen van uw voertuig naar de garage van uw keuze.
  • aan de hand van de ingewonnen inlichten bepalen welke stappen er moeten ondernomen worden
  • aanstellen van expert
  • mogelijk rechtstreekse regeling met de hersteller

Onze service houdt het niet op bij een snelle en correcte schadevergoeding, een schadegeval of een ongeval betekent meer dan alleen financieel verlies; administratieve rompslomp, juridische problemen ...

Wij helpen en zorgen ervoor, verzekeren is trouwens meer dan alleen een geldkwestie.