VAN DEN BROECKE  BVBA
Alle verzekeringen - Fintro Bankagentschap

Ongevallen Bestuurdersverzekering

 

De Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Motorvoertuigen vergoedt alle slachtoffers van het verzekerde voertuig, behalve de bestuurder. Oplossing? De Ongevallen bestuurdersverzekering.

U ontvangt dan een vergoeding voor kosten die voortvloeien uit medische verzorging en/of arbeidsongeschiktheid door een verkeersongeval.

Waarom?

 

Volgende waarborgen kunt u onderschrijven:

  • waarborg overlijden
  • waarborg blijvende invaliditeit
  • waarborg dagvergoeding (TAO)
  • waarborg medische kosten

  • Als bestuurder van een motorvoertuig wordt u dankzij deze polis vergoed voor de lichamelijke letsels die u bij een verkeersongeval oploopt.

  • Het is een aanvulling op de verplichte verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Motorvoertuigen.