VAN DEN BROECKE  BVBA
Alle verzekeringen - Fintro Bankagentschap
Lexicon

Maak een keuze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Afkoopwaarde
Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beŽindiging van een levensverzekering. De uitkering heeft betrekking op de waarde die in de polis is opgebouwd minus eventuele kosten.
------------------------------------------------------------------------

Afstand van verhaal
Het verzaken aan het recht om een verhaal uit te oefenen tegenover de persoon die voor de schade aansprakelijk is.
------------------------------------------------------------------------

Accidentele schade
Schade als gevolg van een plotse, onvoorzienbare en onopzettelijke gebeurtenis.
------------------------------------------------------------------------

Aansprakelijkheid als huurder
De aansprakelijkheid die rust op de huurders van een gebouw of een gedeelte daarvan krachtens art. 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek.
------------------------------------------------------------------------

Aangenomen waarde
De conventioneel overeengekomen waarde van het te verzekeren voorwerp.
------------------------------------------------------------------------

Abex-indexcijfer
Indexcijfer van de bouwkosten, zesmaandelijks opgesteld door de Belgische Vereniging der Experts.
------------------------------------------------------------------------